ALFA

3 lessen van 3 uur per week (maandag, dinsdag, woensdag)

> Alfaflex

> Taaltalent 1 (8 thema’s) 6 maanden (van A0-A1)

 

INBURGERING 

3 lessen van 3 uur per week (woensdag, donderdag, vrijdag)

> A1 (Taalcompleet 8 thema’s, boek en e-learning) 8 maanden 


> A2 (Taalcompleet 8 thema’s, boek en  e-learning) 8 maanden


> KNM (Taalcompleet 10 thema’s, boek en e-learning)  5 maanden 

 

> ONA  ( 8 kaarten)  5 maanden ( 1 week of  3 uur per week, 5 maanden= 64 uur) 

 

STAATSEXAMEN

3 lessen van 3 uur per week

> B1 (Taalcompleet of De Sprong 8 thema’s, boek en  e-learning) 8 maanden

 

> B2 (Taalcompleet of De Sprong 8 thema’s, boek en  e-learning) 8 maanden

 

EXAMENTRAINING

5 lessen van 3 uur

·        De examentraining wordt zoveel mogelijk in de reguliere vakanties gehouden

·        groepen van maximaal 8 cursisten

·        grammatica, spreken, luisteren en begrijpend lezen. 

·       oefenexamens gehouden.

We willen daarmee de kans slagen voor het inburgeringsexamen vergroten. Wij merken vanuit onze ervaring dat een dergelijke voorbereiding helpt bij het wegnemen van de onzekerheid. De individuele aandacht helpt daarbij en het daadwerkelijk oefenen met een examen zorgen ervoor dat men ook meer vertrouwen en durf stimuleert.

 

Didactiek

De cursisten krijgen klassikaal les Nederlands (NT2), KNM, ONA.

Om echter tegemoet te komen aan verschil in vooropleiding en individuele behoeftes  worden er binnen de lessen inburgering en staatsexamen NT2 ook gedifferentieerde opdrachten en persoonlijke begeleiding gegeven. We monitoren de voortgang per cursist doormiddel van het opstellen van een persoonlijk leerplan en hier wekelijks op terug te komen. Mocht het nodig zijn, bieden we cursisten extra oefenstof aan (b.v. oefenen.nl en nt2taalmenu.nl.)

Na elk thema wordt de toets in de methode gemaakt en elk half jaar wordt een TOA toets afgenomen.

Wij bieden praktische ondersteuning, die we in de les incorporeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opdrachten die de cursist in de praktijk kan uitvoeren zoals; een afspraak bij tandarts, correspondentie met de gemeente of gesprek met de buren.